Održavanje liftova
Proizvođači i vrste liftova
Održavanje liftova svih domaćih kao i većih svetskih proizvođača - “DAVID PAJIĆ - DAKA”, “RADNIK -RADE KONČAR”, “KOSMAJ” i drugi, kao i “OTIS”, “SCHINDLER”, “STIGLER”, “FRAISLER”, “KLEEMANN”, “MONITOR” i drugi, sledećih karakteristika:
- vrsta liftova: putnički, maloteretni, teretni, platforme
- vrsta pogona: električni (jednobrzinski, dvobrzinski, regulisani) ili elektro-hidraulični,
- brzina vožnje: V= 0,2 - 3 m/sec-1
- tip komande: simpleks (jedinačna, sabirna u jednom smeru, potpuno sabirna),dupleks (sabirna u jednom smeru, potpuno sabirna)
- komandna tabla: relejna, mikro-relejna, mikriprocesorska
- nosivost: Q= 40 - 5000 kg


Pregled održavanih liftova:

- oko 1750 svih tipova liftova kod Javnog preduzeća za stambene usluge
- kompletno održavanje sa dežurstvom u PTT-u
- kompletno održavanje sa dežurstvom u Upravi zajedničkih službi Rep. organa
- kompletno održavanje Republičkog MUP-a Srbije
- i još oko 50 drugih firmi u Beogradu i Srbiji (ustanove, bolnice, skladišta, hoteli, robne kuće..)


Vrste održavanja

redovno mesečno održavanje
- Redovno mesečno servisiranje liftova u skladu s važećim Pravilnikom o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz lica i tereta (Sl. List SFRJ broj 16/86, članovi 306-308), uz angažovanje potrebnog potrošnog materijala (ulje, mast, pucval i slično), uračunatog u cenu održavanja. Nudi se jedan redovni obavezni mesečni servis.
- Otklanjanje kvarova-zastoja u radu liftova (kao i manjih popravki), na poziv korisnika i naručioca, ili po inicijativi izvođača. Ovo obuhvata sve opravke liftova koje zaduženi radnik može da obavi u redovno radno vreme i bez angažovanja materijala, delova i sklopova, kao i radioničkih usluga izvođača.
- Hitne intervencije, na poziv naručioca (odglavljivanje liftova radi vađenje osoba iz liftova) na liftovima u objektima naručioca, svakim danom u vremenu 0-24 časa, od strane ovlašćene službe hitnih intervencija.
-
-
nužni poslovi po nalogu naručioca
- Vanredni servis kod liftova više spratnosti i složenije komande.
- Popravke liftova, što obuhvata otklanjanje utvrđenih nedostataka, uz angažovanje pomoći drugog radnika, materijala, delova i sklopova, kao i radioničkih usluga), po predlogu izvođača ili zahtevu naručioca, a u skladu sa zajednički utvrđenim opisom radova (stanje liftova i potrebe naručioca).
- Dežurstvo radnika izvođača, na određenim ili svim liftovima, a koje podrazumeva:
-- stalno prisustvo jednog radnika – liftmontera u objektima naručioca, radnim danom u vremenu 730-1530 časova, ili drugom vremenu kako se strane dogovore;
-- pasivno dežurstvo i van redovnog radnog vremena i neradnim danima i praznicima;
-- dežurstvo - prisustvo radnika pri punjenju i pražnjenju objekta.
- Vanredno čišćenje određenih liftova obuhvata uklanjanje po lift štetnih i zapaljivih materija (materijal koji nije proizvod/posledica rada, održavanja ili popravki liftova) iz mašinske kućice, iz voznog okna i sa krova kabine.
- poslovi koji se posebno ugovaraju - Revizije, modernizacije i remonti postojećih liftova, po predlogu izvođača ili zahtevu naručioca, a u skladu sa zajednički utvrđenim opisom radova u skladu sa stanjem liftova i potrebama naručioca.